Để xây dựng chính sách điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng trong thời gian tới, từ ngày 25/8 đến ngày 25/10/2019 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến về số con mong muốn của người dân Việt nam hiện nay.

Trân trọng cảm ơn anh/chị và các bạn!


(Kết quả dựa trên 48.312 lượt khảo sát)

01 con 4,50%

 

02 con 51,12%

 

Từ 03 con trở lên 42,13%

 

Không muốn sinh con 1,26%