Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 10/2020/TT-BYT, số 11/2020/TT-BYT, số 12/2020/TT-BYT

Thông tư số 10/2020/TT-BYT ngày 11/6/2020 của Bộ Y tế quy định về thử tương đương sinh học của thuốc.

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 7/2020

Họp Ban soạn thảo Dự án sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế; Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về xác nhận thâm niên cấp chứng chỉ hành nghề dược

Bạn Vân Ngọc ở Nghệ An gửi đến Chương trình câu hỏi như sau: Tôi ở tỉnh Nghệ An nhưng muốn cấp chứng chỉ hành nghề dược...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 07/2020/TT-BYT, số 08/2020/TT-BYT, số 09/2020/TT-BYT

Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 6/2020

Hội thảo đóng góp ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của nhân viên khúc xạ nhãn khoa; Đổi mới đào tạo nhân lực y tế trong các...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về cấp phép hành nghề cho kỹ thuật viên siêu âm

Quy định về cấp phép hành nghề cho kỹ thuật viên siêu âm; Mức hỗ trợ đối với người bị cách ly y tế do dịch Covid-19.

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 04/2020/TT-BYT, số 05/2020/TT-BYT, số 06/2020/TT-BYT

Thông tư số 04/2020/TT-BYT ngày 05/3/2020 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 5/2020

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chuyên đề về tình hình vi phạm quảng cáo, buôn bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng,...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

Hiện nay, tôi đang là giảng viên của một trường đại học khối ngành sức khỏe và đang thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm là...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 01/2020/TT-BYT, số 02/2020/TT-BYT, số 03/2020/TT-BYT

Thông tư số 01/2020/TT-BYT, Thông tư số 02/2020/TT-BYT, Thông tư số 03/2020/TT-BYT .