Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 17/2020/TT-BYT, số 18/2020/TT-BYT

Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số10/2020

Hội thảo góp ý dự án Luật Chuyển đổi giới tính và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tại Hà Nội; Hội thảo đánh giá...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ

Chị Nguyễn Thị An ở Hải Dương có chồng là anh Đỗ Văn Bình mất do tai nạn giao thông năm 2017, xin được tiếp tục lưu trữ 03 phôi...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 15/2020/TT-BYT, số 16/2020/TT-BYT

Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 9/2020

Bộ Y tế tổ chức họp góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng; Hội thảo góp ý...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế

Bạn Hoàng Minh Ngọc ở Bắc Giang gửi đến Chương trình câu hỏi về căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế.

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 13/2020/TT-BYT, số 14/2020/TT-BYT

Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 8/2020

Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại Hà...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về giấy xác nhận quá trình thực hành của bệnh viện

Điều a khoản 1 Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định bác sĩ phải có thời gian thực hành 18 tháng tại bệnh viện trước khi...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 10/2020/TT-BYT, số 11/2020/TT-BYT, số 12/2020/TT-BYT

Thông tư số 10/2020/TT-BYT ngày 11/6/2020 của Bộ Y tế quy định về thử tương đương sinh học của thuốc.