Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 19/2019/TT-BYT, số 20/2019/TT-BYT, số 21/2019/TT-BYT

Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 9/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội;Vụ Pháp chế, Bộ Y tế...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về mang thai hộ và thụ tinh trong ống nghiệm

"Việc mang thai hộ hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể đến đâu để thực hiện phương pháp này?"

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 13/2019/TT-BYT, Thông tư số 14/2019/TT-BYT, Thông tư số 15/2019/TT-BYT

Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 7/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 169/2018/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám...

Tọa đàm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tọa đàm với sự tham gia của ThS. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, TS. Trần Quốc Bảo - Trưởng phòng Kiểm...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; Công bố phụ gia thực phẩm

Hộp thư giải đáp pháp luật kỳ này sẽ giải đáp thắc mắc của các khán giả về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 10/2019/TT-BYT, Thông tư số 11/2019/TT-BYT, Thông tư số 12/2019/TT-BYT

Bản tin kỳ này sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin về các Thông tư số 10/2019/TT-BYT, Thông tư số 11/2019/TT-BYT và Thông tư số...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 6/2019

Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Góp ý hoàn thiện quy định về...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 06/2019/TT-BYT, Thông tư số 08/2019/TT-BYT, Thông tư số 09/2019/TT-BYT

Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo...