Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Khán giả Ngô Thanh Mai hỏi: "Tôi đang có nhu cầu thành lập một phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội,...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 3/2019

Ngày 6/3/2019, Tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý trang thiết...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 5/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Điều kiện mở hiệu thuốc Tây; Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Câu hỏi thứ nhất được gửi từ khán giả Văn Thái. Câu hỏi của bạn là: “Tôi đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược và...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 03/2019/TT-BYT, Thông tư số 04/2019/TT-BYT, Thông tư số 05/2019/TT-BYT

Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 4/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị “Góp ý dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe”; Bộ Y tế...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Khán giả Trần Minh Hùng gửi đến chương trình câu hỏi như sau: "Tôi được đào tạo là Bác sỹ Y học cổ truyền, tuy nhiên, tôi đã...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02/2019/TT-BYT

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi - giá trị...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 2/2019

Từ ngày 01/3/2019 chính thức triển khai bệnh án điện tử; Văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nhiều điều còn...