Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 3/2020

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Vĩnh Phúc; Vụ Pháp chế,...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 2/2020

Thông tin về các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm đó.

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 1/2020

Chỉ thị số 16/CT -TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Làm thế nào để đăng ký hiến mô, tạng hoặc hiến xác và những cơ sở nào được phép lấy và ghép mô, tạng?

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 19/2019/TT-BYT, số 20/2019/TT-BYT, số 21/2019/TT-BYT

Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 9/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội;Vụ Pháp chế, Bộ Y tế...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về khám bệnh, chữa bệnh; Chế độ lương hưu của viên chức y tế

"Hiện nay tôi đang là bác sĩ thuộc bệnh viện huyện, tháng 2 năm 2020 tôi sẽ nghỉ hưu theo chế độ, tôi đã có 30 năm đóng Bảo hiểm...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 16/2019/TT-BYT, số 17/2019/TT-BYT, số 18/2019/TT-BYT

Thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 8/2019

Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại Hà Nội; Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về mang thai hộ và thụ tinh trong ống nghiệm

"Việc mang thai hộ hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể đến đâu để thực hiện phương pháp này?"