Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Thứ tư, ngày 27/01/2021 02:21 PM (GMT+7)

Ngày 25/01/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.

 

Theo đó, cộng tác viên dân số là những người tình nguyện làm công tác dân số ở thôn và phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Ở những thôn khó khăn hoặc có đồng bào dân tộc ít người không chọn được người có đủ trình độ học vấn như trên thì chọn người hoàn thành chương trình tiểu học; được đào tạo, tập huấn về dân số theo nội dung chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

2. Đang sinh sống, làm việc ổn định tại thôn, nơi cộng tác viên dân số đảm nhiệm; tự nguyện tham gia làm cộng tác viên dân số; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, có khả năng vận động quần chúng và được cộng đồng tín nhiệm.

3. Ưu tiên những người đang làm công tác y tế thôn tham gia kiêm nhiệm cộng tác viên dân số.

4. Có đủ sức khoẻ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Điều 3 của Thông tư quy định nhiệm vụ của cộng tác viên dân số như sau:

1. Cộng tác viên dân số có trách nhiệm cùng nhân viên y tế thôn và cộng tác viên các chương trình khác trên địa bàn tuyên truyền, vận động về công tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong địa bàn quản lý.

2. Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân trong địa bàn đảm nhiệm.

3. Cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình theo quy định; thực hiện tiếp thị, tiếp thị xã hội, xã hội hóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ về dân số theo quy định.

4. Kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý.

5. Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về dân số theo quy định hiện hành; cung cấp số liệu cho Trạm Y tế cấp xã, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý số hộ gia đình về dân số tại địa bàn quản lý.

6.  Bảo quản và sử dụng các tài liệu (sổ sách, biểu mẫu báo cáo...) liên quan đến nhiệm vụ được giao.

7. Tham dự giao ban cộng tác viên dân số hằng tháng do Trạm Y tế cấp xã tổ chức để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động dân số của địa bàn được giao quản lý.

8. Tham dự các lớp tập huấn do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

9. Phát hiện và đề xuất với cán bộ theo dõi công tác dân số cấp xã, cán bộ thuộc Trạm Y tế cấp xã các vấn đề cần thực hiện về dân số tại địa bàn quản lý.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác về dân số do Trạm trưởng Trạm Y tế xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Tại Điều 4 của Thông tư, quyền lợi của cộng tác viên dân số được quy định như sau:

1. Cộng tác viên dân số được bố trí phụ trách công việc theo địa bàn thôn tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương nhưng bảo đảm mỗi thôn có tối thiểu 01 cộng tác viên dân số.

2. Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định.

3. Mỗi cộng tác viên dân số được trang bị các dụng cụ làm việc, bao gồm: Túi truyền thông, loa cầm tay, đèn pin, áo mưa và dụng cụ khác phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của địa phương.

4. Cộng tác viên dân số tiêu biểu, có đóng góp tích cực, nhiệt tình trong công tác dân số được động viên, khen thưởng và vinh danh; được tham dự các cuộc thi, hội nghị, hội thảo trong khu vực, liên khu vực để trao đổi kinh nghiệm công tác.

Thông tư số 02/2021/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực sẽ bãi bỏ mục II, phần III, Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

Cùng chuyên mục

Tổng quan về Nghị định 39/2015/NĐ/CP (Phần 3)

Ngày 27/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ/CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc...

Kỷ yếu Hội thảo 5 năm tổng kết thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP

Kỷ yếu Hội thảo 5 năm tổng kết thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách Hỗ trợ cho phụ...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch...

Mức sinh thấp tại Việt Nam: Người trẻ và chuyện “ngại sinh”

“Có sinh con hay không” và “nên sinh mấy con” từ lâu đã trở thành vấn đề cần phải được cân nhắc và...