Chỉ thị số 19/CT-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế

Thứ năm, ngày 26/06/2020 08:30 AM (GMT+7)

Về tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế

Cùng chuyên mục

Tải về

Chỉ thị số 19/CT-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế

Về tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế

Công văn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Công văn số 3369/BYT-TCDS ngày 19/6/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh...

Công văn số 321/TCDS-TTGD hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2020

Công văn số 321/TCDS-TTGD ngày 18/6/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các...

Tải về

Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030"

Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên...