Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi tất các cơ sở y tế chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động khám chữa...

Đẩy mạnh triển khai quy định về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Do đặc thù trong ngành Y tế, chủng loại và khối lượng chất thải nhựa trong y tế rất đa dạng và phát sinh với khối lượng lớn.

Nâng cao chất lượng điều trị tương xứng với giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

Với việc “cởi trói” giá giường dịch vụ cho các bệnh viện, tự các cơ sở y tế sẽ phải nâng cao chất lượng điều trị,...

Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh đối với việc thực hiện Chương trình Y tế...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Khán giả Trần Minh Hùng gửi đến chương trình câu hỏi như sau: "Tôi được đào tạo là Bác sỹ Y học cổ truyền, tuy nhiên, tôi đã...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02/2019/TT-BYT

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi - giá trị...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 2/2019

Từ ngày 01/3/2019 chính thức triển khai bệnh án điện tử; Văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nhiều điều còn...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về khám chữa bệnh khi làm mất thẻ BHYT

Khán giả Nguyễn Thanh Huyền gửi đến chương trình câu hỏi: "Tôi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng làm mất thẻ BHYT. Nếu đi khám...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 01/2019/TT-BYT

Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở...