Công bố và trao Quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ,Bí thư Đảng uỷ Tổng cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 18/10/2018

1
5
Empty
13
14
16

Cùng chuyên mục