Công tác dân số trong tình hình mới:Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước

Thứ sáu, ngày 25/12/2020 10:11 PM (GMT+7)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, thành công của Chương trình Dân số Việt Nam trong thời gian qua thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của những người làm công tác dân số cũng như sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn xã hội.

Hướng tới kỉ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12, hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2020, sáng ngày 24/12, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo về Dân số và phát triển nhằm tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đối với công tác dân số của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong thời gian qua công tác dân số luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Thành công của Chương trình Dân số Việt Nam trong thời gian qua thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của những người làm công tác dân số cũng như sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn xã hội.

Tại Hội thảo, đại diện một số Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã trình bày tham luận về việc tham gia vào thực hiện công tác dân số trong thời gian qua. Theo đó, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số đã được nhận thức rất rõ và nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về dân số. Các đại biểu cũng đề nghị, trong tình hình hiện nay, để chuyển trọng tâm công tác dân số từ dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển, cần có sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ Tổng cục Dân số trong việc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cập nhật về công tác dân số và xây dựng bộ tài liệu chuẩn về nội dung, chương trình truyền thông dân số ở cấp cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung và cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại các cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã gửi lời cảm ơn sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; sự tham gia và đóng góp tích cực, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội; sự hưởng ứng, thực hiện tốt chính sách dân số của mỗi cộng đồng và từng người dân trong thời gian qua.

“Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp và giúp đỡ của các cấp các ngành, sự hưởng ứng của toàn xã hội, công tác dân số trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành tích lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng giống nòi và sự phát triển thịnh vượng của đất nước”.

Cùng chuyên mục

Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP về công tác dân số

Thay mặt cho cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao trong Nghị...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Điều kiện để làm người quản lý chuyên môn ngân hàng mô

Cho em hỏi, em đã có bằng y, bạn em có bằng dược và thời gian thực hành công tác gần 02 năm. Như vậy, thời điểm...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 17/2020/TT-BYT, số 18/2020/TT-BYT

Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số10/2020

Hội thảo góp ý dự án Luật Chuyển đổi giới tính và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tại Hà...