Công văn số 5463/BYT-TCDS v/v xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam

Thứ sáu, ngày 30/10/2020 04:43 PM (GMT+7)

Công văn số 5463/BYT-TCDS ngày 09/10/2020 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Thông báo số 04 - Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ năm 2020,...

QĐ1848 phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030

Quyết định số 1848 ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và...

Công văn số 719/TCDS-TTGD hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số

Công văn số 719/TCDS-TTGD ngày 13/11/2020 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Chi cục...

Thông báo số 3 - Thời gian xét tuyển viên chức năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ thông báo tới toàn thể...