• 1900 54 55 86
  • info@cpcs.vn

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

Theo Quyết định, 4 nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật bao gồm:

1. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp vớiyêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng.

2. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia để liên kết, cập nhật các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách phápluật tại xã đặc biệt khó khăn.

4. Ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách phápluật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của côngdân trong tiếp cận thông tin pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Khán giả Trần Minh Hùng gửi đến chương trình câu hỏi như sau: "Tôi được đào tạo là Bác sỹ Y học cổ truyền,...

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02/2019/TT-BYT

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 2/2019

Từ ngày 01/3/2019 chính thức triển khai bệnh án điện tử; Văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về khám chữa bệnh khi làm mất thẻ BHYT

Khán giả Nguyễn Thanh Huyền gửi đến chương trình câu hỏi: "Tôi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng làm mất thẻ...