Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

Theo Quyết định, 4 nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật bao gồm:

1. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp vớiyêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng.

2. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia để liên kết, cập nhật các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách phápluật tại xã đặc biệt khó khăn.

4. Ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách phápluật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của côngdân trong tiếp cận thông tin pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Làm thế nào để đăng ký hiến mô, tạng hoặc hiến xác và những cơ sở nào được phép lấy và ghép mô, tạng?

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 19/2019/TT-BYT, số 20/2019/TT-BYT, số 21/2019/TT-BYT

Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 9/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội;Vụ...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về mang thai hộ và thụ tinh trong ống nghiệm

"Việc mang thai hộ hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể đến đâu để thực hiện phương...