• 1900 54 55 86
  • info@cpcs.vn

Dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

1. Bản Dự thảo ngày 25 tháng 4 năm 2019 2. Công văn gửi Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh thành phố về việc góp ý Dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Cùng chuyên mục

Tải về

Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 3/5/2017

Thông tư số 06/2017/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

Tải về

Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá...

Tải về

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 và Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai...

Tải về

Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...