Dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

1. Bản Dự thảo ngày 25 tháng 4 năm 2019 2. Công văn gửi Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh thành phố về việc góp ý Dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Cùng chuyên mục

Thông tư 45/2018/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy...

Công dụng đối với sức khỏe từ hạt hướng dương

Không riêng gì những loại hạt quen thuộc như hạt chia, hạt lanh, hạt hướng dương cũng có rất nhiều lợi ích...