Hình ảnh Tập huấn phổ biến văn bản của Đảng, CP và kỹ năng tham mưu tổng hợp TT về công tác DSTTHM

Buổi tập huấn diễn ra ngày 17/10/2018 tại Ninh Bình

12
5
4
6
7
8

Cùng chuyên mục