Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Khán giả Trần Minh Hùng gửi đến chương trình câu hỏi như sau: "Tôi được đào tạo là Bác sỹ Y học cổ truyền, tuy nhiên, tôi đã đi học lớp đào tạo chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh 6 tháng. Tôi có được xin cấp Chứng chỉ hành nghề (CCHN) bác sĩ chẩn đoán hình ảnh không?"

 

Ngày 06/9/ 2017, Bộ Y tế có Thông báo số 968/TB/BYT thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổtruyền có nêu “Bổ sung phạm vi hoạt động trong chứng chỉ hành nghề đối với Bác sỹ YHCT, Y sỹ YHCT đã được đào tạo các chuyên khoa ngoài chuyên ngành YHCT, đã có thời gian thực hành chuyên ngành đó theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Đối với Y sỹ YHCT đã học chuyển đổi sang điều dưỡng, ngoài phạm vi hoạt động là điều dưỡng được bổ sung phạm vi hoạt động thực hiện các kỹ thuật về YHCT theo chỉ định của bác sỹ”. Tuy nhiên, trong Thông báo số 968/TB-BYT Lãnh đạo Bộ mới chỉ đạo hướng giải quyết chứ chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh nên chưa thể thực hiện được. Theo quy định tại Phụ lục số 4b Thông tư số 41/2015/ TT-BYT về phạm vi hoạt động chuyên môn trong CHN có quy định “Bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền, lương y: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền”. Do đó hiện nay chưa có cơ sở pháp lý nào cho phép bác sỹ y học cổ truyền và y sỹ y học cổ truyền được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN khi được đào tạo thêm chuyên khoa khác. Vì vậy, đối với trường hợp của bạn thì không thể được cấp CCHN bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.Hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề. Trường hợp bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền được bổ sung chuyên khoa nào và phạm vi hoạt động đến đâu thì cần chờ sau khi được ban hành có hiệu lực thì mới có đủ cơ sở để thực hiện cấp bổ sung trong CCHN.

Cùng chuyên mục

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Làm thế nào để đăng ký hiến mô, tạng hoặc hiến xác và những cơ sở nào được phép lấy và ghép mô, tạng?

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 19/2019/TT-BYT, số 20/2019/TT-BYT, số 21/2019/TT-BYT

Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 9/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội;Vụ...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về mang thai hộ và thụ tinh trong ống nghiệm

"Việc mang thai hộ hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể đến đâu để thực hiện phương...