Hướng dẫn truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái

Công văn của Tổng cục Dân số hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái.

Cùng chuyên mục

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao...

Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Ngày 28/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh...

CV 965/ATTP-NĐTT Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh

Công văn số 965/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn...

Công văn số 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 của Bộ Y tế gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố,...