• 1900 54 55 86
  • info@cpcs.vn

Hà Nội: Xử lý nghiêm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi

Trước tình trạng chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tăng cao, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban ngành xử lý nghiêm việc chẩn đoán...

Hà Nội giảm tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh

Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội đã đưa ra báo cáo tình hình dân số của Hà Nội, đáng chú ý tỷ số giới...

Chuyển biến trong tỷ số giới tính khi sinh nam - nữ ở Hà Nội

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đã giảm từ 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2015 xuống còn 112,8 trẻ trai/100...