Tổng quan về Nghị định 39/2015/NĐ/CP (Phần 1)

Ngày 27/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ/CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người...

Bản tin điện tử Chính sách, pháp luật về dân số - Hộp thư giải đáp pháp luật số 5

“Đối tượng là phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo: Kết hôn năm 2016, lúc đó 16 tuổi. Vì lý do là đối tượng tảo...

Bản tin điện tử Pháp luật về dân số - Hộp thư giải đáp pháp luật số 4

“Bà Nguyễn Thị Minh Phương là người Mường, chồng là người Mường, sinh con tháng 10/2018. Tại thời điểm sinh ở nhà bố mẹ...

Bản tin điện tử Pháp luật về dân số - Hộp thư giải đáp pháp luật số 3

“Bà Võ Thị Hà là người kinh có chồng là người dân tộc thiểu số (xã A - xã khu vực II, chưa đạt chuẩn nông thôn mới), sinh con...

Bản tin điện tử Pháp luật về dân số - Hộp thư giải đáp pháp luật số 2

"Để được hưởng 2 triệu đồng theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/5/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ...