Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng

Ban chấp hành trung ương Số 05-QĐi/TW

05.QD-TW.pdf

1.21M

Cùng chuyên mục

Thông tư 45/2018/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy...

Công dụng đối với sức khỏe từ hạt hướng dương

Không riêng gì những loại hạt quen thuộc như hạt chia, hạt lanh, hạt hướng dương cũng có rất nhiều lợi ích...