Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng

Ban chấp hành trung ương Số 05-QĐi/TW

05.QD-TW.pdf

1.21M

Cùng chuyên mục

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao...

Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Ngày 28/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh...

CV 965/ATTP-NĐTT Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh

Công văn số 965/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn...

Công văn số 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 của Bộ Y tế gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố,...