Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng

Ban chấp hành trung ương Số 05-QĐi/TW

05.QD-TW.pdf

1.21M

Cùng chuyên mục

Ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở

C/v số 4480/BYT-TCDS ngày 03/8/2018 về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cở sở

Tải về

Thể lệ cuộc thi sáng tạo video clip "Có tôi đôi bạn luôn hạnh phúc''

“Lựa chọn và sử dụng đúng các biện pháp tránh thai hiện đại là trách nhiệm của mỗi chúng ta”.