Quyết định 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Quyết định 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Cùng chuyên mục

CV số 189/TCDS-TTGD hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới năm 2020

CV số 189/TCDS-TTGD ngày 03/4/2020 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động...

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,...

QĐ 1271/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí bệnh COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Quyết định số 1271/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử...