Quyết định 4932/QĐ-BYT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II

Có hiệu lực từ ngày: 10/08/2018

Cùng chuyên mục

Tổng cục Dân số tổ chức Sinh hoạt khoa học thường kỳ: Nâng cao kỹ năng trình bày, phát biểu

Đối với công tác dân số, phát biểu miệng có vai trò rất lớn trong quá trình tuyên truyền, vận động để gây...

Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm và làm việc tại Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác về dân số và phát triển. Hai bên nhất trí...

Hội thảo định hướng chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Công tác dân số là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và triển khai toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố,...

FP2020 - Đầu tư cho Kế hoạch hóa Gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững

FP2020 dựa trên nguyên tắc: tất cả phụ nữ trên Thế giới, bất kể họ sống ở đâu, đều có quyền chủ động...