Quyết định số 2259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Thứ năm, ngày 28/01/2021 10:12 AM (GMT+7)

Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.

Cùng chuyên mục

Công văn số 66/TCDS-KHTC v/v định hướng công tác dân số giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung trọng tâm năm 2021

Công văn số 66/TCDS-KHTC ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc...

Quyết định 403/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Ngày 20/01/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 403/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện...

Quyết định số 2259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố và phát...

Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính...