Thông tư 45/2018/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Cùng chuyên mục

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao...

Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Ngày 28/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh...

CV 965/ATTP-NĐTT Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh

Công văn số 965/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn...

Công văn số 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 của Bộ Y tế gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố,...