Thông tư số 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Thứ ba, ngày 26/01/2021 09:30 AM (GMT+7)

Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.

Cùng chuyên mục

Công văn số 66/TCDS-KHTC v/v định hướng công tác dân số giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung trọng tâm năm 2021

Công văn số 66/TCDS-KHTC ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc...

Quyết định 403/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Ngày 20/01/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 403/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện...

Quyết định số 2259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố và phát...

Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính...