Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên, thanh niên ở nước ta đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ TP kiểm tra thực hiện công tác dân số tại các đơn vị

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ TP do Phó giáo sư, TS Hoàng Đức Hạnh - PGĐ Sở Y tế Hà Nội làm trưởng...

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về công tác dân số

Việt Nam hiện đang là một trong năm nước đang phát triển có mức tử vong bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất trên thế giới; tỷ lệ suy...

Già hóa dân số ở Việt Nam: Cần chính sách tổng thể để thích ứng với già hóa dân số

Sáng ngày 22/11, Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo đề xuất xây dựng chính sách thích ứng với già hóa dân số do Ủy ban Quốc...

Tập huấn thông tin về công tác dân số cho các cơ quan báo chí

Sáng 26/11, tại TP Đà Nẵng, Tổng cục DS - KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tập huấn cách tiếp cận, sử...

Bản tin dân số

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Hội kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên...

Rung Chuông Vàng

Rung chuông vàng là một hoạt động tuyên truyền lồng ghép về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới...

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, với tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh như hiện nay dự báo đến năm 2050...

Những tờ báo hàng đầu về sức khoẻ, gia đình ở Việt Nam

Ở Việt Nam có một số tờ chuyên sâu về lĩnh vực sức khoẻ, gia đình. Dưới đây là danh sách các tờ báo hàng đầu về sức khoẻ,...

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Truyền thông kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ công nhân lao động

Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2018, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức lắp đặt và bàn giao 1 phòng vắt, trữ sữa trị...