Nâng cao chất lượng dân số

Nâng cao chất lượng dân số là vấn đề được nhiều đại biểu tập trung bàn bạc tại Hội thảo Chính sách, pháp luật về dân số...

Bản tin dân số

Muc tiêu trọng tâm của đề án là đáp ứng nhu cầu được tư vấn và khám sức khỏe của nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn nhằm...

Hội thảo Góp ý tài liệu hướng dẫn lồng ghép về MCBGTKS, giới, bình đẳng giới trong các trường trung học

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và bất bình đẳng giới đặt ra thách thức để các nhà hoạt động dân số phải đưa ra...

Tiểu phẩm "Chuyện của Na"

Hoạt động lồng ghép về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới trong trường Trung học thông qua hoạt...

Nhiều thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số năm 2011, với tỷ lệ người cao tuổi trên 60 tuổi chiếm 10% dân số. Việt Nam...

Hà Nội: 95% hộ gia đình cam kết loại trừ bạo lực trong gia đình

Đó là kết quả nổi bật của các quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội sau 5 năm triển khai kế hoạch hành động thực hiện "Chiến...

Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn lồng ghép về kiểm soát MCBGTKS trong trường trung học

Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn lồng ghép về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới trong các...

Già hoá dân số diễn ra tại Việt Nam khi người dân vẫn còn nghèo

Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hoá nhanh nhất thế giới với tỷ lệ người trên 60 tuổi dự kiến...

Thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục trước hôn nhân

Ngày nay, suy nghĩ của một bộ phận trong giới trẻ về quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở nên “thoáng” hơn rất nhiều khi so...