Tổng cục dân số - các bài viết về Tổng cục dân số, tin tức Tổng cục dân số

WHO - Hành động vì già hóa khỏe mạnh

Ngày 21/5/2020, Tổ chức Y tế thế giới đã tổ chức phiên họp trực tuyến tham vấn cấp quốc...

Thứ trưởng Bộ Y tế: Sinh đủ 2 con và nuôi con khỏe mạnh để đảm bảo nguồn nhân lực cho đất nước

Phấn đấu sinh đủ hai con và nuôi con khỏe mạnh để đảm bảo nguồn lao động và các nguồn...

Địa phương có mức sinh thấp: sinh đủ hai con được hỗ trợ giảm thuế thu nhập, mua nhà ở xã hội

Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, đặc biệt ở các địa phương có mức sinh thấp...

Cần thiết xây dựng dự thảo Luật Dân số

Bộ Y tế đang dự thảo dự án Luật Dân số nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của...

Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới

Ngày 10/4, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Chính phủ Na Uy công bố chương trình “Giải...

CV số 189/TCDS-TTGD hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới năm 2020

CV số 189/TCDS-TTGD ngày 03/4/2020 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc hướng dẫn tổ chức...

Để bộ máy quản lý dân số thực sự “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”

Từ năm 1961 đến nay, bộ máy quản lý công tác dân số ở nước ta đã 9 lần thay đổi nhằm tìm ra...

Phát huy vai trò của công tác Đoàn trong hoạt động hiến máu cứu người

Hưởng ứng tháng thanh niên, hướng đến kỷ niệm ngày 26/03, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí...

Định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2020

Công văn số 89/TCDS-TTGD ngày 24/02/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc...

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 13/02/2020, Tổng cục Dân số đã có buổi làm việc với Tổ chức Y tế thế giới về hợp...