Tổng kết cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay"

Tổng kết cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay"