Cuộc thi - các bài viết về Cuộc thi, tin tức Cuộc thi

Hình ảnh Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video clip trên mạng năm 2018

Lễ tổng kết và trao giải diễn ra ngày 14/12/2018 tại Hà Nội

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video clip năm 2018

Cuộc thi sáng tạo video clip ''Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc'' trên mạng năm 2018 đã tạo cơ...

Phát biểu Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video clip năm 2018

Ngày 14/12/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế đã tổ chức...

Bản tin dân số

Nam Định - hướng dẫn cụ thể từ lúc tải phần mềm đến cách chỉnh sửa hiệu ứng, hình...

Bản tin dân số

Phát động cuộc thi sáng tạo video clip “Có tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc”, cuộc thi bắt...

Video clip phát động cuộc thi "Có TÔI, đôi bạn luôn hạnh phúc"

Thời gian nhận bài dự thi và tính bình chọn: bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 25/9 và kết thúc vào...

Phát động cuộc thi video clip "Có TÔI, đôi bạn luôn hạnh phúc" trên mạng 2018

Hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới 26/9/2018, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ...