Công văn số 66/TCDS-KHTC v/v định hướng công tác dân số giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung trọng tâm năm 2021

Công văn số 66/TCDS-KHTC ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng công tác dân số giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung trọng tâm năm 2021.

Quyết định 403/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Ngày 20/01/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 403/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Quyết định số 2259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.

Thông tư số 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.

Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

QĐ 1999/QĐ-TTg Chương trình Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030

Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030.

QĐ1848 phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030

Quyết định số 1848 ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

Thông báo số 04 - Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ năm 2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo đến toàn thể thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển.

Công văn số 719/TCDS-TTGD hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số

Công văn số 719/TCDS-TTGD ngày 13/11/2020 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2020.

Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19

Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19

Công văn số 5463/BYT-TCDS v/v xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam

Công văn số 5463/BYT-TCDS ngày 09/10/2020 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam.