QĐ1848 phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030

Quyết định số 1848 ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

Thông báo số 04 - Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ năm 2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo đến toàn thể thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển.

Công văn số 719/TCDS-TTGD hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số

Công văn số 719/TCDS-TTGD ngày 13/11/2020 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2020.

Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19

Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19

Công văn số 5463/BYT-TCDS v/v xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam

Công văn số 5463/BYT-TCDS ngày 09/10/2020 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam.

Thông báo số 3 - Thời gian xét tuyển viên chức năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ thông báo tới toàn thể thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ thời gian khai mạc và tổ chức xét tuyển.

Nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020

Nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020

Quyết định số 1579/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Công văn số 519/TCDS-TTGD v/v tuyên truyền sự kiện hưởng ứng ngày tránh thai Thế giới trên mạng internet

Công văn số 519/TCDS-TTGD ngày 15/9/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình v/v Tuyên truyền sự kiện hưởng ứng ngày tránh thai Thế giới trên mạng internet

Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho VTN/TN giai đoạn 2020-2025

Quyết định số 3781/QĐ-BYT ngày 28/8/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025.

Công văn số 478/TCDS-TTGD v/v hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày 26/9, 01/10 và 11/10

Công văn số 478/TCDS-TTGD ngày 01/9/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình v/v hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái