CV số 189/TCDS-TTGD hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới năm 2020

CV số 189/TCDS-TTGD ngày 03/4/2020 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 08/5/2020.

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

QĐ 1271/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí bệnh COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Quyết định số 1271/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí bệnh COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Quyết định số 644/QĐ-BYT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế

Quyết định số 644/QĐ-BYT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch bổ sung việc theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Y tế năm 2020

Định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2020

Công văn số 89/TCDS-TTGD ngày 24/02/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2020.

Công văn số 626/BYT-TCDS hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác dân số năm 2020

Ngày 13/02/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 626/BYT-TCDS gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác dân số năm 2020.

Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV)

Ngày 06/02/2020 Bộ y tế ban hành quyết định số 322 về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCov).

Quyết định 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Quyết định 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Kết quả khảo sát trực tuyến về số con mong muốn năm 2019 trên website cpcs.vn

Kết quả khảo sát được thực hiện trên website cpcs.vn từ ngày 25/8 đến ngày 25/10/2019 với 48.312 người tham gia đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quyết định Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.