Công văn số 519/TCDS-TTGD v/v tuyên truyền sự kiện hưởng ứng ngày tránh thai Thế giới trên mạng internet

Công văn số 519/TCDS-TTGD ngày 15/9/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình v/v Tuyên truyền sự kiện hưởng ứng ngày tránh thai Thế giới trên mạng internet

Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho VTN/TN giai đoạn 2020-2025

Quyết định số 3781/QĐ-BYT ngày 28/8/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025.

Công văn số 478/TCDS-TTGD v/v hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày 26/9, 01/10 và 11/10

Công văn số 478/TCDS-TTGD ngày 01/9/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình v/v hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái

Công văn số 470/TCDS-CCDS v/v phối hợp khảo sát trực tuyến nhu cầu thông tin và dịch vụ CSSK NCT trên cpcs.vn

Công văn số 470/TCDS-CCDS ngày 28/8/2020 của Tổng cục Dân số v/v phối hợp khảo sát trực tuyến nhu cầu thông tin và dịch vụ CSSK NCT trên trang thông tin điện tử cpcs.vn

Quyết định số 2235/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Quyết định số 2235/QĐ-BYT ngày 20/5/2020 của Bộ Y tế Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Quyết định số 3593/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu"

Quyết định số 3593/QĐ-BYT ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu".

Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Công văn số 4393/BYT-KCB ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về việc Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

CV 4199/BYT-VPB1 về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone

Công văn số 4199/BYT-VPB1 ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone.

Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam – 50 năm xây dựng và phát triển

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách "Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam – 50 năm xây dựng và phát triển" do Tổng cục DS-KHHGĐ biên soạn và phát hành.

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Dân số

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Dân số - KHHGĐ Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2011.