Chỉ thị số 19/CT-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế

Về tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế

Công văn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Công văn số 3369/BYT-TCDS ngày 19/6/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Công văn số 321/TCDS-TTGD hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2020

Công văn số 321/TCDS-TTGD ngày 18/6/2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2020

Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030"

Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030"

Quyết định số 2324/QĐ-BYT KH hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Quyết định số 2324/QĐ-BYT ngày 05/6/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Công văn số 2959/BYT-TCDS hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030

Công văn số 2959/BYT-TCDS ngày 29/5/2020 của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Quyết định số 2235/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Quyết định số 2235/QĐ-BYT ngày 29/5/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động

Quyết định 659/QĐ-TTg 2020 ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030.

Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Ngày 28/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

CV 965/ATTP-NĐTT Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh

Công văn số 965/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.